JI-Autoškola

JI-Autoškola Vás víta!

Autoškola JI je autoškola v meste Trebišov.

Jazdy sú vykonávané na osobnom  (klimatizovanom)  vozidle značky Suzuki Swift

 

Všetci žiadatelia o vodičské oprávnenia sa môžu prihlásiť do kurzu,

no musia však spĺňať zákonom stanovené podmienky:

  • dobrý zdravotný stav
  • kurz prvej pomoci
  • minimálne dovŕšenie 17 roku svojho života

S týmito povinnosťami, Vám veľmi radi a ochotne pomôžeme.

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie udelené pred dovŕšením 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov, a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie jazdca má v takomto prípade povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) až d).

Tešíme sa na Vás.